Skip to content

Ako ay lalapit

It is very solemn. Ito ay ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama. Si Andres, isa sa kaniyang mga alagad na kapatid ni Simon Pedro ay nagsabi sa kaniya: Nasa iyo ang mga salita ng walang hanggang buhay. Nakapuno sila ng labindalawang bayong ng bahaging mula sa limang tinapay na sebada na lumabis sa mga kumain.

Uploader: Naramar
Date Added: 23 July 2010
File Size: 25.97 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 76708
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Pinoy Worship Songs - Ako Ay lalapit

Ang mga lalpit sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. May ibang mga bangkang dumating na mula sa Tiberias. Who Am I Tagalog Version. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin: It is devotional in form, so if you really like to sing a real devotional song, I recommend you to learn this very beautiful song. Ito na nga ang propeta na darating sa sanlibutan.

One Way tagalong version. Nang magtaas ng paningin si Jesus nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kaniya.

And much much moreā€¦. Ang naroroon lang ay ang sinakyan ng mga alagad ni Jesus.

Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Send it to me.

Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin: Kaya nga sinabi ko sa inyo, walang sinumang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng aking Ama. Sinabi niya sa kanila: Sinagot sila ni Jesus at sinabi: Au sila sa bangka.

Ano ang gagawin namin upang aming magawa ang mga gawaing mula sa Diyos? Your email address will not be published.

Sumagot si Felipe sa kaniya: Ako ay bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin.

Ang tinutukoy niya ay si Judas na taga-Keriot, anak ni Simon.

The Healing Power of Music: AKO AY LALAPIT by MUSIKATHA: LYRICS & CHORDS

Ang sinumang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Freedom to develop it and produce your own teaching materials. Ito ang gawain mula sa Diyos, na kayo ay sumampalataya sa kaniya na isinugo ng Ama.

Ako ito, huwag kayong matakot. Ito ay malapit sa pook na kung saan kumain sila ng tinapay pagkatapos ipagpasalamat ng Panginoon.

Musikatha | Ako Ay Lalapit | chords @ sreyleak.info Guitar Tabs Archive

Nais din ba ninyong umalis? Kilala natin ang kaniyang ama at ina, hindi ba? Ang mga Judio nga ay nagbulung-bulungan tungkol sa kaniya dahil sinabi niyang, Ako ang tinapay na bumabang mula sa langit.

Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa Purihin ang Diyos at siya ay awitan Ang Diyos siya ang hari Ng lahat ng bansa Awitan, purihin ng mga nilikha.

Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Ipunin ninyo ang mga lumabis na bahagi upang walang masayang. Aking natagapuan Ang pag-ibig Niyang laan tunay na kasaganaan Dulot Nyang waalang hangan Halina't ihayag Ang kanyang kadakilaan Ang buhay magbabago Kung susunod ka lqlapit Kristo Lubos-lubos, Buhos-buhos Sama-samang maghandog Ng papuri't pagsamba Sa ating Diyos na dakila Aio, buhos-buhos Sisidlan ay ihanda na Sa ulan ng kasaganaan Tunay na makakamtan.

Search Here Search for:

2 thoughts on “Ako ay lalapit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *